P1020206

Selected candidate for diploma to degree programmes.

Sl No Name Students No CID No Diploma Marks % Passout Year Contact No Remarks
1 Sonam Choden 04-13-01009 11701002858 67.93 Jun-15 77225590 Selected
2 Nima Kuenzang 04-13-01004 11701000431 67.66 Jun-15 17654525 Selected
3 Rigzin Phuntsho 04-13-01006 10101003896 66.83 Jun-15 17814499 Selected
4 Jambay Choden 04-13-0998 10709002283 66.8 Jun-15 17783476 Selected
5 Lhakpa Tshering 04-12-0679 11912001268 66.29 Jun-15 17894182 Selected
6 Yangchen Choden 04-13-1012 10603000851 65.49 Jun-15 17555002 Selected
7 Yeshey Wangchuk 04-13-1013 11808002036 65.26 Jun-15 17437568 Selected
8 Jigme Choden 04-13-0999 11506004963 62.92 Jun-15 17516052 Selected
9 Samten Nidup 04-13-01007 10713001741 62.16 Jun-15 17702850 Selected
10 Kencho Wangdi 04-13-01002 11704002667 60.4 Jun-15 17711131 Selected
11 Jigme Yoezer 04-13-01000 11516002508 60.11 Jun-15 17437897 Selected